Reálné měření v DTS – komunikace GPRS >>>

MEgA s.r.o.

Aktuality | MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Měřicí lišta MEgML

Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo odpínačové lišty nn skříní. Umožňuje měření fázových proudů vývodu a fázových napětí sběren a volitelně i napětí vývodu. To umožňuje identifikaci stavu pojistek. Volitelné měření napětí na vývodu se děje přes trojfázový předřadník připojený na napětí za pojistkami. Je-li odpínačová lišta vybavena signalizací přerušení pojistek a signalizací manipulace s táhlem, lze tyto signalizace převést přes měřicí lištu.

Více informací

Měření v distribučních sítích na hladině nn

Na odborné konferenci Podniková energetika v době Smart Grids pořádané odborným měsíčníkem Sdělovací technika v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2014 v Brně prezentoval za naši společnost Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc., odborným příspěvkem na téma Měření v distribučních sítích na hladině nn.

Prezentace ve formátu PDF ke stažení.

 

Universal energy meter MEg40+/supra

Universal energy meter MEg40+/supra provádí současně funkce elektroměru a funkce monitoru. Ve funkci elektroměru má pro každou fázi šestici registrů energií. Ve funkci monitoru dlouhodobě zaznamenává průběhy napětí, proudů a výkonů a dle standardu kvality napětí ČSN EN 50160 ed. 3 registruje události na napětí a vyhodnocuje odchylky napětí ve třídě S. Napájecí energii k měření i hlubokých a déletrvajících poklesů napětí i na hladině nn bez zdroje zajištěného napájení dodávají suprakapacitory. Hodnoty energií i hodnoty zaznamenávaných elektrických veličin jsou zobrazovány na displeji. Přístroj MEg40+/supra je určen pro měření na hladině nn, vn i vvn.

Směrová nn ochrana MEg51

Souprava směrové nn ochrany MEg51 vyhodnocuje proudové stavy s nesprávným směrem toku energie z hladiny nn na hladinu vn a do odděleného souboru zapisuje jejich charakteristické hodnoty. Trvale zaznamenává průběhy napětí, proudů, výkonů, energie a v souladu se standardem EN 61000-4-30 ed.2 registruje události na napětí a nadproudy.

Více: uživatelské informace (PDF)

Přenosný PQ monitor MEg38/C

Přenosný PQ monitor MEg38/C je určen k měření a záznamu čtyř napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů i energií v trojfázových sítích nn, vn a vvn. Na napěťových vstupech U1, U2 a U3 ve třídě A analyzuje a vyhodnocuje parametry kvality napětí. Monitor MEg38/C lze použít i pro oscilografický záznam měřených veličin a harmonickou analýzu všech osmi měřených veličin do řádu 125.

PQ monitor MEg38/C obsahuje vedle měřicích obvodů i tříminutový zdroj zajištěného napájení, napájený z kteréhokoliv napěťového vstupu U1 až U4 napětím od 50 V do 450 V.

Pro měření proudů v rozmezí od 10 A do 3000 A jsou určeny ohebné snímače proudu AMOSm/MEg38 a pro měření proudů se jmenovitou hodnotou 1 A a 5 A klešťové transformátory MT/MEg38. Součástí měřicí soupravy jsou i adaptery.

Přenosný PQ monitor MEg38/C vyhověl požadavkům standardu a měří všechny parametry kvality napětí ve třídě A, viz kalibrační list Českého metrologického institutu č. 6011-KL-L0517-13, který je ke stažení zde.

Více informací

Pevný PQ monitor MEg39

PQ monitor MEg39 je určen k trvalému měření a záznamu čtyř napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů a energií v sítích vn a vvn. Na napěťových vstupech U1, U2 a U3 analyzuje parametry kvality napětí ve třídě A. Monitor MEg39 lze použít i pro oscilografický záznam měřených veličin a harmonickou analýzu všech osmi měřených veličin do řádu 125.

Jednotka PQ monitoru MEg39 tvoří kompaktní celek, je v celoplastovém krytu s profilem určeným pro instalaci do rozvaděčových skříní s DIN lištou, kde krytem v rozvaděči prochází jen čelní panel přístroje, kdežto svorkovnice s měřenými signály jsou bezpečně zakryty.

PQ monitor MEg39 obsahuje třísekundový napájecí zdroj, je vybaven komunikačními rozhraními USB, Ethernet a RS485. K monitoru MEg39 budou v samostatných jednotkách dodávány tříminutový zajištěný zdroj a komunikační jednotka GSM.

PQ monitor MEg39 pro trvalou instalaci vyhověl požadavkům standardu a měří všechny parametry kvality napětí ve třídě A, viz kalibrační list Českého metrologického institutu č. 6011-KL-L0518-13, který je ke stažení zde.

Více informací

Více aktualit
Archiv aktualit
ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°12'58.18"N
 15°55'7.303"E

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.